Over Ten have instituut

Onze visie

Het THI beoogt de theorie en de praktijk van de vastgoedtaxatieprofessie te bevorderen. Bij het Ten Have Instituut staan alle activiteiten en middelen in het teken van het innoveren en ontwikkelen van de vastgoedtaxatiepraktijk. Dit gebeurt door het ontwikkelen en ontsluiten van kennis, vaardigheden en organiseren van dialoog met stakeholders. Het doel van het Ten Have Instituut is het bevorderen van de (ontwikkeling van de) vastgoedtaxatieleer en -professie door vak ondersteuning en kennisverspreiding in het publiek belang.

Het THI is uitdrukkelijk géén beroepsorganisatie of ledenvereniging en concurreert niet met registers, noch met bestaande brancheorganisaties of opleidingsbedrijven.

Responsive image

Ons bestuur

In het voorjaar 2020 is na een jaar voorbereiding de Stichting Ten Have Instituut formeel opgericht. Vele gesprekken hebben geleid tot een uitwerking van het formele statutaire kader. Het oprichtingsbestuur bestaat uit navolgende taxateurs:

Responsive image

Ing. Bart N.J. Huijts MBA MRE MRICS RT

Praktiserend register taxateur bij Steenhuijs Chartered Valuation Surveyors. Lid van het tuchtcollege NRVT, kerndocent REV ASRE Amsterdam, kerndocent taxatiemanagementsysteem Flux/TMI, docent REV-ethiek bij Academie voor vastgoed, voorzitter RT-studieclub ‘Fort Klop-overleg’.

Responsive image

Dorus Helsen (Penningmeester)

Raad van toezicht

Het college van toezicht en advies controleert het bestuur en de organisatie. Zij toetsen of de stichting bij haar doelstellingen blijft, heeft de mogelijkheid om bestuurders te benoemen en te ontslaan en is sparringpartner over strategische en beleidsmatige aangelegenheden. Het college van toezicht bij oprichting bestaat uit:

Prof. Dr. Dirk Brounen

Hoogleraar Real Estate Economics TU en Vice decaan TIAS Business School

Mr. Onno Tacoma MRE MRICS

Advocaat, Weebers Vastgoed Advocaten

Statuten

De stichting heeft haar doelstellingen vastgelegd in de statuten. Als instituut streven wij geen winst na. De stichting heeft tot doel om op te treden als kennisinstituut en kennisuitwisselingsplatform voor (vastgoed)taxateurs. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het organiseren, bevorderen, documenteren en uitwisselen van kennis -tussen (vastgoed)taxateurs op het gebied van (vastgoed)taxaties;
  2. het ontwikkelen en implementeren van standaarden en het signaleren en - monitoren van waarderingsproblemen en waarderingsregelgeving;
  3. het doen van onderzoek, het publiceren van relevante artikelen en het bewaken van de auteursrechtelijke rechten van publicaties;
  4. het optreden als maatschappelijk gesprekpartner voor stakeholders, -publiek, beleidsmakers en politieke organisaties;
  5. het organiseren van werkgroepen en evenementen voor taxateurs en andere belangstellenden;
  6. het doen van (tuchtrechtelijk) jurisprudentieonderzoek naar verantwoord - handelen door en de aansprakelijkheid van taxateurs.
Bekijk Statuten
Responsive image